#55 Jason Shaffer

Stingers - Division 6C

#55 Jason Shaffer

Stingers - Division 6C


Player Career Stats


Regular Season

Season Team Division GP G A PTS PPG SH PP PIM
Winter 2010/2011 Stingers Division 5C 14 4 8 12 0.86 0 1 6
Winter 2011/2012 Stingers Division 6C 17 4 12 16 0.94 0 0 10
Summer 2012 Stingers Division 6B 10 1 2 3 0.30 0 0 2
Winter 2012/2013 Stingers Division 6B 19 15 10 25 1.32 1 1 8
Summer 2013 Stingers Division 6B 8 9 5 14 1.75 0 0 10
Winter 2013/2014 Stingers Division 6C 19 15 14 29 1.53 0 1 22
Summer 2014 Stingers Division 6B 9 7 9 16 1.78 0 1 18
Winter 2014/2015 Stingers Division 6A 17 8 6 14 0.82 0 0 10
Summer 2015 Stingers Division 6A 9 6 4 10 1.11 0 1 8
Winter 2015/2016 Stingers Division 6A 20 6 12 18 0.90 0 1 24
Summer 2016 Stingers Division 6A 9 6 5 11 1.22 0 0 4
Winter 2016/2017 Stingers Division 6A 16 6 5 11 0.69 0 1 10
Summer 2017 Stingers Division 6A 8 5 7 12 1.50 0 0 14
Winter 2017/2018 Stingers Division 6C 17 11 7 18 1.06 1 0 21
Summer 2018 Stingers Division 6C 8 10 5 15 1.88 0 2 2
Winter 2018/2019 Stingers Division 6C 22 24 9 33 1.50 1 2 10
Summer 2019 Stingers Division 6C 10 5 6 11 1.10 0 0 4
Winter 2019/2020 Stingers Division 6C 11 11 4 15 1.36 1 0 0
Kraken Hockey League Fall/Winter 2021 Stingers Division 6C 14 7 13 20 1.43 0 1 0
Kraken Hockey League Summer 2022 Stingers Division 6B 7 1 5 6 0.86 0 0 0
Career Totals 264 161 148 309 1.17 4 12 183

Playoffs

Season Team Division GP G A PTS PPG SH PP PIM
Winter Playoffs 2010/2011 Stingers Division 5C 3 0 1 1 0.33 0 0 2
Winter Playoffs 2011/2012 Stingers Division 6C 1 0 1 1 1.00 0 0 2
Summer Playoffs 2012 Stingers Division 6B 2 0 1 1 0.50 0 0 2
Winter Playoffs 2012/2013 (3) Stingers Division 6B 4 3 1 4 1.00 0 0 2
Summer Playoffs 2013 Stingers Division 6B 2 0 1 1 0.50 0 0 0
Winter Playoffs 2013/2014 Stingers Division 6C 3 3 1 4 1.33 0 0 2
Summer Playoffs 2014 Stingers Division 6B 2 1 2 3 1.50 0 0 0
Winter Playoffs 2014/2015 Stingers Division 6A 4 1 2 3 0.75 0 1 0
Summer Playoffs 2015 Stingers Division 6A 1 0 0 0 0.00 0 0 2
Winter Playoffs 2015/2016 Stingers (4) Division 6A 3 3 0 3 1.00 0 0 0
Summer Playoffs 2016 Stingers (5) Division 6A 2 0 2 2 1.00 0 0 4
Winter Playoffs 2016/2017 Stingers (6) Division 6A 2 0 0 0 0.00 0 0 0
Summer Playoffs 2017 Stingers (4) Division 6A 1 0 0 0 0.00 0 0 0
Winter Playoffs 2017/2018 Stingers (6) Division 6C 2 2 1 3 1.50 0 1 0
Summer Playoffs 2018 Stingers (3) Division 6C 2 0 0 0 0.00 0 0 0
Winter Playoffs 2018/2019 Stingers (4) Division 6C 2 2 0 2 1.00 0 0 0
Summer 2019 Playoffs Stingers (2) Division 6C 2 3 2 5 2.50 0 0 0
Winter Playoffs 2021/2022 Stingers Division 6C 3 3 1 4 1.33 0 1 0
Career Totals 41 21 16 37 0.90 0 3 16